PRINTOFF

PRINTOFF

PRINTOFF

- avstängaren för din skrivare -

Enkelt och självklart. När du inte har använt din skrivare på en stund så stänger Printoff av den helt automatiskt.
Med PRINTOFF på din arbetsplats deltar du med teknikens hjälp i jakten på det onödiga energislöseriet. Utan att anstränga dig.

En undersökning som statliga NUTEK lät göra hos VOLVO Data visar att de spar 67% av den energi skrivarna annars förbrukar genom att använda PRINTOFF. Priset är 1.395:-/st exkl. moms.


- Bruksanvisning -

PRINTOFF stänger av strömmen till skrivaren då den inte har använts inom en viss tid. Skrivaren kopplas på igen när du börjar skriva till den igen. Under tiden skrivaren startar lagras din text i PRINTOFF en liten stund, tills skrivaren är redo. Då skickar PRINTOFF texten till skrivaren och slussar också kommande text vidare. Skulle det komma något felmeddelande från skrivaren, som slut på papper eller toner, så stänger PRINTOFF inte av förrän felet är avhjälpt. På ett par knappar ställer du in efter hur lång tid skrivaren skall stängas av. Du kan välja mellan 2 allt minuter och 3 timmar, efter det du senast skrev ut.

Installation

PRINTOFF installeras en gång för alla och behöver därefter ingen ytterligare tillsyn.

 1. Titta på skissen nedan.
 2. Stäng av skrivaren och datorn.
 3. Lossa datakabeln från skrivaren och sätt den i PRINTOFF i stället, den passar bara på ett sätt.
 4. Tryck in den nya datakabeln med en ände i skrivaren och den andra änden i PRINTOFF.
 5. Dra ut nätkabelns kontakt ur skrivaren och sätt den i PRINTOFF i stället. Stickproppen ska vara ansluten till ett vägguttag nära PRINTOFF som är lätt åtkomligt.
 6. Sätt den medlevererade nätkabeln med ena änden i skrivaren och med den andra änden i PRINTOFF, den passar bara på ett sätt.
 7. Ställ in önskad tid till avstänging på omkopplaren på sidan av PRINTOFF.
 8. Koppla på datorn och skrivaren och kör!


Inställning av tid till avstängning

På sex små knappar på sidan av PRINTOFF kan du ställa in hur lång tid som skrivaren skall vara igång efter avslutad utskrift. Ställ in de små knapparna med hjälp av en penna eller annat spetsigt föremål, enligt tabellen här intill. 2 minuter bör bara användas för test och inte för normalt bruk.
Knapp nummer 5 bör vara UPP för laserskrivare och NED för matris- och bläckstråleskrivare. Knapp 6 ska normalt vara UPP. Inställningen träder ikraft bara då PRINTOFF kopplas in till elnätet eller då den manuella startknappen trycks in. Man kan starta skrivaren manuellt genom att trycka in den manuella startknappen med ett spetsigt föremål.


- Tabell över tidsinställningen -

Omkopplare nr: 1  2  3  4    Omkopplare 5 skall var UPP för 
2min      U  U  U  U    laserskrivare och NED för andra skrivare.
5min      N  U  U  U  
10min     U  N  U  U    Omkopplare 6 skall normalt vara UPP.
15min     N  N  U  U  
20min     U  U  N  U
30min     N  U  N  U
45min     U  N  N  U
1tim      N  N  N  U
1,5tim     U  U  U  N
2tim      N  U  U  N
3tim      U  N  U  N	

Till den seriella versionen finns en tilläggsbruksanvisning.

Tekniska data

Gränssnitt: Centronics alt. Seriellt, RS232.
Kopplingsförmåga: 230V, 10A.
Brytning: Med relä.
Vikt: ca 0,7kg
Mått: 130 x 136 x 44mm.