MONITOFF

- Stänger automatiskt av din bildskärm när du inte använder den.

Enkelt och självklart. När du inte har använt din bildskärm på en stund så stänger Monitoff av den helt automatiskt. Välj från 1 min. till 2 timmar och undvik onödig förbrukning av elenergi.

Med Monitoff på din arbetsplats deltar du med teknikens hjälp i jakten på det onödiga energislöseriet. Utan att anstränga sig


Med Monitoff sparar du bevisligen stora mängder av vår åtråvärda energi

När du inte använder din dator, stängs bildskärmen automatiskt av. Så självklart enkel är ide'n. Så fort du börjar använda tangentbordet eller musen kopplas skärmen på. Resten av tiden håller Monitoff skärmen helt avstängd. En avstängd bildskärm ger stora besparingar av energi. I ett större perspektiv blir en minskad förbrukning vid varje skärm en gigantisk slutsumma, och en energieffektivisering av stora mått.
Förutom den direkta besparingen får man en lika hög indirekt besparing genom att kontorets luftkonditionering inte behöver svalka bort överskottsvärme från skärmen som står på i onödan. Även i vårt klimat behöver många kontorsrum kyla 11 månader om året. I en del rum kan det räcka med att förse bildskärmarna med Monitoff, i stället för att installera en kylanläggning. Det är starka skäl som talar för Monitoff.


Med Monitoff spara du bevisligen din arbetsmiljö och din hälsa

Idag är flera forskare helt säkra på sambandet mellan elöverkänslighet och långvarigt arbete i närheten av en påslagen bildskärm.
Många riskerar att få problem i framtiden om inget görs åt de skärmar som står på. Det vet man.
Vissa forskare menar också att det ofta kan räcka med att minska tiden framför en aktiv bildskärm för att hjälpa elöverkänsliga att kunna fortsätta sitt arbete.
Utan att föregripa den medicinska bevisfasen finner vi redan idag många skäl att installera Monitoff på kontorets samtliga skärmar. Med avstängda skärmar får man också en bättre inomhusmiljö. Mindre värme som behöver avledas innebär minskat behov av luftkonditionering, många människor mår dåligt i artificiella miljöer. Monitoff bryter nätets poler direkt vid vägguttaget så ingen ström alls kommer vidare. Det finns många skäl som talar för Monitoff.


Du installerar den själv

Anslutningen görs med stickkontakter och Monitoff passar de flesta datormiljöer (bl.a. PC, Mac och SUN).
Monitoff behöver ingen tillsyn efter installationen.
Monitoff är S-märkt och TÜV-märkt.

Du bestämmer tiden.

Självklart måste ditt arbetssätt avgöra efter hur lång tid som du vill att skärmen skall stängas av. Du ställer lätt in efter vilken tid du vill att Monitoff skall stänga av din skärm. Du kan välja från 1 minut till 2 timmar.Bland våra kunder märks:

Ellemtel med ca 1200st Monitoff.
Ellemtel har gjort mycket omfattande undersökningar kring arbetsmiljöproblem och elöverkänslighet. En sammanfattning på 1140 sidor finns att köpa via arbetslivsfonden. Ellemtel har inriktat sig på att hitta sätt att ta bort problemen snarare än att försöka hitta vetenskapliga förklaringar. De har nått goda resultat med metoden. I samband med detta tillverkade de även en egen bildskärmsavstängare. Därefter valde de att köpa Monitoff
Expressen med ca 150st Monitoff.
Till Expressens stora Macintosh skärmar.
Ericsson telecom med ca 700st Monitoff.
De har installerat Monitoff bäde till SUN datorer och PC för att spara energi. Men också för att bli av med värme som kylsystemet inte förmådde ta bort.
Ericsson Radio med ca 500st Monitoff.
De använder Monitoff både i Stockholm och ute i landet.
Scania södertälje 130st.
Scania använder Monitoff till både SUN, PC, och DEC

Monitoff kostar 795:- / st exkl. moms.


För att se bruksanvisningen, klicka här: klick!